TYÖNOHJAUS

Tämän päivän työtahti ja vaatimukset kuormittavat meitä kaikkia. Usein tuntuu, että aikaa ei jää riittävästi pohtia asioita kunnolla rauhassa loppuun ja näin mahdollisuudet oppia ja kehittyä omassa työssään jäävät puutteellisiksi.

Työnohjaus tarjoaa mahdollisuuden tavoitteellisesti itse arvioida ja tarkastella työtään joko ryhmässä tai yksilöohjauksessa ja sitä kautta kehittää työtään ja kehittyä yksilönä työssään ja työyhteisössään.

Toimintaterapeutti Pirjo Rantala on Suomen työnohjaajien STOry:n jäsen.

Toimintaterapia PR