top of page

LASTEN TOIMINTATERAPIARYHMÄ

Toimintaterapia PR:n toteuttama toimitaterapiaryhmä koostuu 2-4 lapsesta, jolla on kehitysviivästymää, motorisia, oppimis- ja/tai tarkkavaisuushäiriöitä, ja joiden voidaan katsoa hyötyvän ryhmämuotoisesta terapiasta. Ryhmä kootaan yhteistyössä joko lähettävän tahon toimintaterapeutin tai esimerkiksi päiväkodin erityislastentarhanopettajan kanssa. Ryhmä kokoontuu sovitusti joko Toimintaterapia PR:n tai esimerkiksi päiväkodin tiloissa. Paikalla voi olla Toimintaterapia PR:n toimintaterapeutin lisäksi apuohjaaja, joka on joko kuntoutuksen tai päivähoidon ammattilainen.

Ryhmän tavoitteet laaditaan vanhempien ja lähettävän tahon terapeutin tai (päiväkodissa toteutettavan ryhmän kohdalla) päiväkodin henkilökunnan ja ryhmän vanhempien yhteistyönä.

Ryhmätoimintamuotona käytetään leikkiä.

Kun ryhmä päättyy, annetaan lapsen vanhemmille ja lähettävälle tai palvelun tilanneelle taholle suullinen ja kirjallinen palaute.

VANHEMPIEN RYHMÄT

Nykypäivän vanhemmat kohtaavat arjessa lastensa kanssa erilaisia haasteita, joihin tuntuu joksus olevan kovin vaikea vastata.

Kurssien tavoitteina on auttaa vanhempia tunnistamaan omia voimavarojaan lasten kasvatuksessa, vahvistaa vanhempien auktoriteettia ja uskottavuutta kasvatustilanteissa ja tukea myönteistä vuorovaikutusta yhdessäolossa.

Kurssit on tarkoitettu 4-10v lasten vanhemmille.
Kurssille otetaan 8-10 vanhempaa.

Lasten toimintaterapia, Toimintaterapia PR OY
Lasten toimintaterapia, toimintaterapia PR
Vanhempien ryhmät lasten terapiassa, Toimintaterapia PR
bottom of page