top of page

LASTEN ARVIOT

Kun lapsella on vaikeuksia selviytyä päivittäisistä toiminnoista - esim. pukeminen, riisuminen, ruokailu, liikkuminen, piirtäminen jne. - on aiheellista tehdä tarkempi kartoitus lapsen tilanteesta. Lähete toimitaterapia-arvion tulee yleensä lastenneurologilta ja vanhemmat itse varaavat ajan.

Arvion sisältö suunnitellaan lääkärin lähetteen ja vanhempien kertomien ongelmien pohjalta.

Toimintaterapia PR:ssä tehdään seuraavia tutkimuksia:

SPM (Sensory Processing Measure 5-12v) kartoittaa lasten asititiedon prosessointia/käsittelyä.

VMI (The Developmental Test of Visual-Motor Integration) kartoittaa lapsen visuomotorisen integraation (=näönvaraisen hahmottamisen ja motorisen suunnittelun ja tuottamisen yhdentämistä) kehittymistä/häiriöitä siinä.

MFED (Münchener Funktionellen Entwicklungs Diagnistig für 2-3 v.) kartoittaa lapsen toiminnallista kehitystä/häiriöitä siinä.

MAP (Miller Assessment for Preschoolers) kartoittaa alle kouluikäisen toiminnallista kehitystä/häiriöitä siinä. Mittaa niitä valmiuksia, jotka mahdollistavat lapsen toiminnan.

M-FUN (Miller Funktion & Participation Scales 2.6-7.11) mittaa toimintoja, jotka mahdollistavat lapsen osallistumisen ja suoriutumisen iänmukaisista vaatimuksista.

SIPT (Sensory Integration and Praxis Test) kartoittaa lievien ja keskivaikeiden oppimisvaikeuksien ja motorisen ohjailun puutteita, sekä edellä mainittujen pohjalla mahdollisesti olevia aistimusten säätelyn ja käsittelyn puutteita.

Lasten tutkimukset, Toimintaterapia PR
Lasten tutkimukset, Toimintaterapia PR

Testeihin voidaan liittää myös leikin tarkkailua tai kliinistä observointia, joka usein kattaa kätisyyden, lihasjänteyden, asentoreaktioiden, perusliikemallien ym. neuromuskulaaristen (=hermoston ja lihasten yhteistyö) toimintojen arviointia, joiden tiedetään vaikuttavan mm. käyttäytymiseen ja oppimiseen. Mikäli lapsi ei kykene tarpeeksi hyvään yhteistyöhön testien läpiviemiseksi, voidaan ko. tarkkailut suorittaa myös itsenäisinä arvioina antamaan suuntaa lapsen kehityksestä.

Arvion pohjalta mietitään yhdessä vanhempien ja lasta hoitavien henkilöiden kanssa, mitkä ovat mahdolliset jatkotoimenpiteet; hyötyykö lapsi terapiasta ja/tai suositellaanko muihin arvioihin.

bottom of page