Koronapandemian  johdosta noudatamme erityisjärjestelyjä, joista erillistiedotteet odotustilan

info-taululla

Voimassa olevat palvelusopimukset

Kela, Helsingin kaupunki ja HUS

Tietoturvakuvaus

Meillä on käytössä kuntoutusalojen toimijoille suunniteltu A-luokan potilastietojärjestelmä Diarium, joka on Kanta-sertifioitu eli järjestelmä on kelan auditoima ja hyväksymä.

Lisätietoa löytyy toimipisteemme odotustilan infotaululta.

Toimintaterapia PR, Lasten toimintaterapia